Súťaž Top cukrár 2018

Klub cukrárov SZKC vyhlasuje 6.ročník súťaže  Top cukrár 2018

Termín konania  súťaže:    22.3.2018

Súťaž je učená pre cukrárov juniorov aj seniorov

Miesto konania:  Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš 03101

Súťažné kategórie  cukrár senior  CS , junior CJ :

 • C/ 1 – 3 individuálne tanierové dezerty 1 osobu pripravené ako teplé alebo studené       (1 dodatočný tanier pre porotu na ochutnanie)
 • C/2 – 1 misa pre 5 osôb – 4druhy so  sladkým pečivom, čokoládové, petit fours  alebo  friandises (6-14g/ ks) – po 1ks z každého druhu na degustáciu  alebo                 - 1 misa pre 5 osôb – 4 druhy rautových dezertov ( 15 – 20g/ks ) – po 1 ks z každého  druhu  na degustáciu     
 • C/ 3 – cukrárska artistika –   karamel, čokoláda, marcipán, perník,  cukor, 1 výstavný kus      ( min.výška 30cm a viac )
 • C/ 4  - 1 slávnostná  torta s voľným výberom témy ( veľkosť 3kg  max 5kg ) s porciou  určenou k degustáciu  a k nahliadnutiu, torta musí byť zdobená ručne a celá z jedlého  materiálu

Podmienky súťaže

 • zúčastniť sa môžu hotely, reštaurácie, školy a  súkromné osoby
 • v kategórii cukrár senior súťaží 1 súťažiaci, v kategórii junior môžu byť 2 súťažiaci
 • súťažné výrobky treba priniesť hotové na výstavné miesto v priestoroch školskej reštaurácie Mladosť 1.Mája 701/ 20, pešia zóna Liptovský Mikuláš
 • k jednému vystavovanému exponátu je prístup povolený  dvom osobám u senior,  trom  osobám u juniorov 
 • náklady na výstavný exponát si hradí účastník sám.
 • ku všetkým vystavovaným exponátom treba zabezpečiť  popisy
 •  každý účastník bude mať k dispozícii výstavný  priestor o rozmeroch 80 x 80 cm.  
 • výrobky budú vystavované do  dňa 22.3.2018 od 10,00 do 15,00  hod v priestoroch reštaurácie Mladosť HA
 • Prezentácia súťažiacich dňa  od  8.00 – 10,00  hod
 • Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov  „Top cukrára 2018“  bude dňa 22.3. o 15,30 hod v priestoroch HA  
 • Po ukončení súťaže si každý účastník musí svoj výstavný exponát znehodnotiť a uvoľniť výstavné miesto. Organizátor nezodpovedá za inventár.
 • Pri príprave výrobkov musia byť dodržané všetky platné hygienické predpisy. 
 • Pred súťažou je potrebné uhradiť štartovné vo výške člen SZKC  - 10,- €,  nečlen SZKC  - 15,- €. Štartovné môžete uhradiť elektronicky na uvedené údaje, alebo priamo na mieste pri prezentácii
 • Možnosť stravovania obed ŠJ HA  - 3,50 eur
 • Obed pre súťažiacich zabezpečí organizátor
 •  Prezentácia firiem od 10,00 – 15,00

Seminár pre cukrárov – 11,00  – 14,00 h

Záväzné prihlášky môžete zasielať poštou, e-mailom, alebo sa prihlásiť telefonicky do 16. 3. 2018 na adresu:  Klubu cukrárov SZKC s označením súťaže „ TOP CUKRÁR 2018“      Stredná odborná škola obchodu a služieb , ulica 1.mája 1264 , Púchov :  e- mailová adresa :  zaukolcovaj@gmail.com , info. www.szkc.sk ,  telefonický kontakt : Mgr . Jozefína Zaukolcová ,  042 4631 365, 0908 433 839

KRITÉRIA hodnotenia vychádzajúce  zo smerníc WACS

KRITÉRIA pre hodnotenie

 • Prezentácia/Inovácia - Zahŕňa lákavú, chutnú prezentáciu, moderný štýl  0 – 25 bodov  
 • Zloženie -  Harmonizované vo farbe a chuti, praktické, stráviteľné, chuť(okrem cukrárskej artistiky) 0 – 25 bodov
 • Správna profesionálna príprava  - Správna základná príprava cukrárskych výrobkov, korešpondujúca s dnešným moderným kulinárskym umením   0 - 25 bodov                  Úprava/Servírovanie - Čistá úprava, vzorné rozloženie na umožnenie praktického servírovania   0 – 25 bodov
 • Možný počet bodov na hodnotenie     100 bodov                          
 • Pol body nebudú udeľované

 

Kategória: 

Nemáte súbor v PDF? alebo inak ukazuje mi to ako čmaranice :D

Pridala som aj verziu v pdf

Ďakujem SrdceSrdceSrdce

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.