reklama

Súťaž - Najkrajšia torta Slovenska 2023

Súťaž - Najkrajšia torta Slovenska 2023, Súťaže, Tortyodmamy.sk

Tortyodmamy.sk, Súťaž - Najkrajšia torta Slovenska 23


reklama

Klub cukrárov SZKC pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove vyhlasuje  11. ročník súťaže

Najkrajšia torta Slovenska.

Súťaž sa uskutoční 12.10. 2023 v Mestskom divadle Púchov. 

Propozície a podmienky súťaže:

Súťažiaci pripravia a prinesú tortu s hmotnosťou od 3 kg maximálne do 10 kg. Z toho istého materiálu pripravia aj 2 malé kusy zákuskov (rez, dezert do hmotnosti 50g / kus) pre hodnotenie chuti.  
Téma , príležitosť: ľubovoľná, fantázii sa medze nekladú 

Súťažné kategórie:

K/1 – senior
K/2 – junior – do 21 rokov 
K/3 – zvláštna kategória – netradičné torty  

Suroviny si súťažiaci hradí sám – výrobok je vlastníctvom súťažiaceho 

Čo sa bude hodnotiť?

Originalita, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, módne trendy, vhodné chuťové a farebné doladenie, celkový dojem, dodržanie časového limitu, čistota - dodržiavanie hygienických zásad, prezentácia. 
Každý súťažný výrobok musí mať stručný písomný popis.
Je zakázané používať nejedlé časti,  polystyrénové podstavce, 
povolené sú iba plastové výstuže v prípade viac poschodovej torty
Drôtiky sa povoľujú, iba ak sú použité na modelovanie kvetinových aranžmánov a uložené na tortu tak, aby boli hygienicky vyhovujúce, nie zapichnuté do torty!!!

Torty budú hodnotené odbornou certifikovanou komisiou podľa smerníc celosvetovej organizácie WACS

Kde a ako sa prihlásiť?

Prihlášky ( nájdete v prílohe) môžete zasielať poštou, e-mailom, alebo sa prihlásiť telefonicky 
Adresa školy s označením súťaže „ Najkrajšia torta Slovenska 2023“ 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1.mája 1264 , Púchov  „ Klub cukrárov“
e- mailová adresa:  zaukolcovaj@gmail.com

Informácie: 

www.szkc.sk, 
www.tortyodmamy.sk

Miesto konania:

Divadlo v Púchove , Hoenningovo námestie 2002

Čas výstavy:

súťažné exponáty je potrebné vystaviť 12. 10.2023  v čase medzi 9,30 - 18:00h. 

Prezentácia účastníkov a inštalácia súťažných prác - od 7.30 do 9,30 hod. v budove Divadla v Púchove, Štefánikova ulica, podľa inštrukcií priamo na mieste. 
Otvorenie súťaže 10,00 – 10,20 hod
Hodnotenie odbornou porotou 10.20 – 12.00 hod ( bez prítomnosti súťažiacich!!!)
Prehliadka výstavných prác pre verejnosť : 12, 00 – 18,00 hod
Vyhodnotenie súťaže : 17,00 hod

Štartovné:

vrátene DPH
Člen SZKC - 15,- €
Nečlen SZKC – 20,- €
Platba  priamo na mieste - ráno pri prezentácii alebo podľa dohody prevodom na číslo účtu Klubu cukrárov, 
v prípade potreby vystavenia faktúry, nahlásiť vopred najneskôr do 10.10.2023 ,
 nie v deň súťaže !!!!

Obed:  6,00 € / osoba
Miesto:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1. Mája 1264 Púchov – školská jedáleň 

Uzávierka prihlášok :

5.10.2023 ( štvrtok), vyplnenú prihlášku z prílohy dole pod článkom zaslať na mail: zaukolcovaj@gmail.com 

Kontakty: 

Mgr. Jozefína Zaukolcová, predsedníčka Klubu cukrárov SZKC 
042 4631 365, 0908 433 839 ( info. Súťaž, prihlášky) zaukolcovaj@gmail.com 

Bc. Katarína  Lipovská 
0907 699 409 ( účtovné otázky) katkabuc@gmail.com 

Klub cukrárov SZKC 
Adresa : Ulica 1. Mája 1264, 020 01 Púchov

IČO:  005843630003                 
DIČ:  2121215712                 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa                                                                        
číslo  účtu  000000 - 0364488043/0900
IBAN : SK1809000000000364488043
BIC: GIBASKBX


reklama


reklama

reklama
reklama
reklama
reklama

Časopis Torty od mamy

letné číslo Torty od mamy 2023

reklama
reklama
reklama